SON DAKİKA

Magazin Haberleri

Mustafa Ceceli co?turdu

-Kapal?spor salonunda sahne alan Mustafa Ceceli gençleri co?turdu.

Yol üzerinde ev yapt?

-Çayeli ilçesi Karaa?aç köyünde 65 Ya??nda ki Mehmet Demir yola ç?kmakta zorland??? için yol üzerinde ev yapt???n? savundu.

Tema topra?a sahip ç?kt?

-Tema Vakf? Rize ?ube Ba?kan? Nevzat Özer çay gübreleri ile bozulan topra??n mutlaka özüne dönmesi gerekti?ini söyledi.

Ovit”te Bar?? ve sevgi rekoru denenecek

-1144 ö?retmen ve ö?renci ile Almanya ”da k?r?lan Sevgi, Bar?? ve Karde?lik rekorunu Ek?io?lu vakf? 1500 ki?i ile k?rmak istiyor.

Çay üreticisi bahçeye girdi

-Yeni ya? çay sezonu öncesi Çay üreticisi Çay bahçesine girerek gübreleme ve budala i?lemlerine ba?lad?.

TEMA Vakf?’ndan ‘A?aç karde?li?i’ projesi

TEMA Vakf?, Rize’de 3 okulda ba?latt??? ‘A?aç karde?li?i’ projesi ile çocuklar?n saks?da k?z?la?aç fidan? yeti?tirmelerini sa?l?yor.

?kizdere"de kar yürüyü?ü !

Rize’nin ?kizdere ?lçesi’nde 27 ?ubat tarihinde 5’inci Ça?rankaya Kar Yürüyü?ü Gerçekle?tirilecek.

Heliski sezonu aç?ld?

-Kaçkar da?lar?nda her y?l düzenlenen Heliski kayak faaliyetleri ba?lad?.

At?lganlar?n mutlu günü

-Rize ”de i? dünyas?n?n sevilen ve say?lan isimlerinden olan At?lganlar Yunus Emre’nin ni?an?nda bulu?tu.

Da?c?l?k gurubu do?ay? a??l?yor

-Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlü?ü Gençlik merkezi ekipleri do?aya yapt?klar? yürüyü? ve etkinliklerle do?ay? gençli?e a??lamaya çal???yor.

Kardan adam ?enli?i bilançosu: 2’si a??r 22 yaral?

-Ayder Kar ?enli?i etkinli?inde yine bilindik görüntüler.

Fuar birincilik ödülü Rize"nin

?stanbul"da düzenlenen Emitt fuar?nda en iyi görsellik ödülü Rize"ye verildi.

Ayder kar ile ?enlendi

Ayder yaylas?nda 9 uncusu düzenlenen kar ?enlikleri renkli görüntüler ile ba?lad?.

EMITT Turizm Fuar?nda Rize Horona Durdu

Bu y?l 20.’si yap?lan Do?u Akdeniz Uluslararas? Turizm ve Seyahat Fuar? (EMITT)’te Rize stand?nda ziyaretçiler tulum kemençe ve horonla e?lenerek Rize’nin do?al güzelliklerini ve misafirperver insanlar?n? tan?ma f?rsat? buldular.

-Eski vekil Ahmet Kabil’e vefa

-Mahalli sanatç? Zafer Filo?lu’n dan eski vekil Ahmet Kabil’e vefa ?ark?s?.

Do?a hayvanlar? yemlendirildi

Do?u Karadeniz Bölgesi’nde yaban hayvanlar? için do?aya yem b?rak?ld?

Ruhsats?z otel aç?ld?

-Dolgu alan? üzerinde yap?lan 5 y?ld?zl? otelin ruhsat almas?n?n mümkün olamayaca?? belirtildi.

Çaydosk”tan kayak dersi

Çaydosk Spor kulübü üyeleri Atabari tesislerinde kayak dersine kat?ld?.

?zmir fuar?nda Rize ”ye ilgi

Travel Turkey ?zmir Turizm Fuar? Aç?l??? Yap?ld?.

En iyi çay? demledi, 300 kilo çay? kapt?

A?ustos ay?nda yap?lan En iyi Çay demleme ve sunum yar??mas?n?n ödülleri da??t?ld?.

Hamsi vurdu karaya

-Rize Bo?az Mahallesi sahili sabah?n ilk ???klar? ile bal?kç? tekneleri ile renklendi.

Küçük Mustafa Kemal 4 ya??na girdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayram?nda do?an Mustafa Kemal Bayrak 4 ya??na ayak bast?.

Anzer Kar”a teslim oldu

Havalar?n so?umas? ile birlikte Dünya”ca ünlü Anzer yaylas? beyaz”a büründü.

70 Li y?llar?n Rize”si

Deniz dolgusu ile kazan?lan alan ile Rize tamamen de?i?irken 1970 l? y?llarda Menderes bulvar?.

Yaylalar bo?aliyor

-Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte yaylalar bo?almaya ba?lad?.

Palovit”e seyyar minare

-Çamlihem?in ilçesi Palovit yaylas?na yayla sakinleri camiye seyyar minare yapt?.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER