SON DAKİKA

Magazin Haberleri

Heliski sezonu aç?ld?

-Kaçkar da?lar?nda her y?l düzenlenen Heliski kayak faaliyetleri ba?lad?.

At?lganlar?n mutlu günü

-Rize ”de i? dünyas?n?n sevilen ve say?lan isimlerinden olan At?lganlar Yunus Emre’nin ni?an?nda bulu?tu.

Da?c?l?k gurubu do?ay? a??l?yor

-Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlü?ü Gençlik merkezi ekipleri do?aya yapt?klar? yürüyü? ve etkinliklerle do?ay? gençli?e a??lamaya çal???yor.

Kardan adam ?enli?i bilançosu: 2’si a??r 22 yaral?

-Ayder Kar ?enli?i etkinli?inde yine bilindik görüntüler.

Fuar birincilik ödülü Rize"nin

?stanbul"da düzenlenen Emitt fuar?nda en iyi görsellik ödülü Rize"ye verildi.

Ayder kar ile ?enlendi

Ayder yaylas?nda 9 uncusu düzenlenen kar ?enlikleri renkli görüntüler ile ba?lad?.

EMITT Turizm Fuar?nda Rize Horona Durdu

Bu y?l 20.’si yap?lan Do?u Akdeniz Uluslararas? Turizm ve Seyahat Fuar? (EMITT)’te Rize stand?nda ziyaretçiler tulum kemençe ve horonla e?lenerek Rize’nin do?al güzelliklerini ve misafirperver insanlar?n? tan?ma f?rsat? buldular.

-Eski vekil Ahmet Kabil’e vefa

-Mahalli sanatç? Zafer Filo?lu’n dan eski vekil Ahmet Kabil’e vefa ?ark?s?.

Do?a hayvanlar? yemlendirildi

Do?u Karadeniz Bölgesi’nde yaban hayvanlar? için do?aya yem b?rak?ld?

Ruhsats?z otel aç?ld?

-Dolgu alan? üzerinde yap?lan 5 y?ld?zl? otelin ruhsat almas?n?n mümkün olamayaca?? belirtildi.

Çaydosk”tan kayak dersi

Çaydosk Spor kulübü üyeleri Atabari tesislerinde kayak dersine kat?ld?.

?zmir fuar?nda Rize ”ye ilgi

Travel Turkey ?zmir Turizm Fuar? Aç?l??? Yap?ld?.

En iyi çay? demledi, 300 kilo çay? kapt?

A?ustos ay?nda yap?lan En iyi Çay demleme ve sunum yar??mas?n?n ödülleri da??t?ld?.

Hamsi vurdu karaya

-Rize Bo?az Mahallesi sahili sabah?n ilk ???klar? ile bal?kç? tekneleri ile renklendi.

Küçük Mustafa Kemal 4 ya??na girdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayram?nda do?an Mustafa Kemal Bayrak 4 ya??na ayak bast?.

Anzer Kar”a teslim oldu

Havalar?n so?umas? ile birlikte Dünya”ca ünlü Anzer yaylas? beyaz”a büründü.

70 Li y?llar?n Rize”si

Deniz dolgusu ile kazan?lan alan ile Rize tamamen de?i?irken 1970 l? y?llarda Menderes bulvar?.

Yaylalar bo?aliyor

-Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte yaylalar bo?almaya ba?lad?.

Palovit”e seyyar minare

-Çamlihem?in ilçesi Palovit yaylas?na yayla sakinleri camiye seyyar minare yapt?.

Çay uzmanlar? yar??t? ...

Dünyada ilk kez yap?lan “Uluslararas? Çay Uzmanlar? ?ampiyonas?” sona erdi.

KDRK Kaçkar”a haz?rlan?yor

3-7 A?ustos tarihleri aras?nda Kaçkar da??n? t?rman??a haz?rlanan KDRK bu y?l 150 ki?i hedefliyor.

Ta?”tan Ekme?in serüveni !

-1980 l? y?llara kadar Rize”de revaçta olan Pleki art?k süs e?yas? olarak kullan?l?yor.

Sea Garden”den yeni special

Sahil de bulunan ve her ak?am dolup ta?an Sea Garden garsonlar? yeni bir bulu?a imza att?

Kafkasor ?enlendi

35’inci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali etkinliklerinin üçüncü günde birbirinden önemli isimlerin konserleri ve muhte?em görüntülerle sona erdi.

Balkon yapmay? unuttu !

Pazar ilçesi Yüceh?sar köyünde Ali Bal isimli vatanda? balkon kap?s?n? yapt? ancak balkonu unuttu.

Rize’de ilginç yap?

-Hem?in ilçesi Çaml?tepe köyünde 35 metre yüksekte kulübe yapt?.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER