SON DAKİKA

Kültür sanat Haberleri

?kizdere"de 4 mevsim

-Ek?io?lu Vakf? Ba?kan vekili Kadem Ek?i 11 Nisan tarihinde kar ?enlikleri düzenleyeceklerini belirtti.

Muhte?em ödül töreni

-Rize”de ilk kez düzenlenen ba?ar? ödül törenine çok say?da Bürokrat, Siyasetçi, ?? adam?, Sivil toplum örgütü, Bas?n mensubu kat?ld?.

Rize"de bir ilk

53 Gazeteciler Derne?i bir ilke daha imza at?yor.

Ek?io?lu”n dan kuran ziyafeti

Ek?io?lu taraf?ndan organize edilen Maltepe caminde ki manevi bulu?maya herkes davet edildi.

Yetkiyi ald?lar

R?ZE VAL?L??? ANKARA R?ZE GÜNLER? ?Ç?N YETK?Y? VERD?

Çayeli Maden”den nostaljik sergi

-Çayeli Bak?r ??letmeleri Genel Müdürü Lain Anderson madende ki çal??malar? kare kare halk?n ilgisine sunduklar?n? söyledi.

Ek?io?lu”na Gu?nnes ödülü

EK??O?LU VAKFI DÜZENLENEN TÖREN ?LE GUINNES ÖDÜLÜNÜ ALDI

Rize Stand?na büyük ilgi

Uluslar Aras? Fuar’da Rize Stand? ?lgi Görüyor.

Damla Projesi RTEܒde Hayat Buldu

-Damla projesi kapsam?nda Rize”de bulunan yabanc? ö?rencilere Rize soruldu.

Rize Kültürü ile ?zmir"de

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? manevi de?erlerin tan?t?ld??? fuarlarda Rize”y? en iyi ?ekilde temsil ettiklerini söyledi.

Engelliler engel tan?mad?

3 Aral?k Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Zehra Usta Özel E?itim Uygulama Okulu ö?rencileri taraf?ndan düzenlenen, gösteriler büyük be?eni toplad?.

Sütlüo?lu ?ddialar? yan?tlad?

Çaykur Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu hakk?nda ç?kart?lan iddialara net cevap verdi.

Yaz?c? “ Kültürsüz toplum olmaz”

-Vali Ersin Yaz?c? geçmi? kültürü olmayan toplumun ya?ama ?ans?n?n olmad???n? söyledi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER