SON DAKİKA

Kültür sanat Haberleri

Çocuklar yapt? , veliler bakt?

-Merkez Ana Okulu ö?rencilerin yapt??? resimler Kültür merkezinde sergilendi.

Rize”de yemek yar??mas? yap?ld?

Yemek Yar??mas?’nda Karadeniz Birincisi Belirlendi

Yemek yar??mas? Rize"de

Yemek Yar??mas? ve Alt?n Tencere Türkiye Ödülleri Rize’de yap?lacak.

Pastac?lar Ç.Hem?in”de bulu?acak

-Çamlihem?inliler Derne?i Ba?kan? Metin Gültan 20-24 May?s tarihleri aras?nda Çamlihem?in ilçesinde çe?itli etkinlikler yap?laca??n? söyledi.

Bilal Erdo?an Rize”de etkinliklere kat?ld?

Bilal Erdo?an ?ehit savc? için g?yabi cenaze namaz?na kat?ld?: Olay sözün bitti?i yer

Ek?io?lu Vakf? imzay? att?

-Ek?io?lu vakf? kiralad??? 40 Otobüs ve 2000 ki?i ile Çanakkale ?ehitliklerini ziyarete gitti.

Ek?io?lu Vakfi”n dan bir ilk daha....

-Ek?io?lu Vakf? 40 Otobüs ile Çanakkale”ye gidiyor.

Ankara Rize Tan?t?m Günleri Ba?l?yor

Ankara, Atatürk Kültür Merkezi’nde yap?lacak olan “6’?nc? Rize Tan?t?m Günleri” 19– 22 Mart 2015 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek.

Çanakkale duygusall???

Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Çanakkale duygusall??? ya?and?.

Ankara’da Rize Günleri ba?l?yor

Ankara’da bu y?l 19-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 6’?nc? Rize Günleri için geri say?m ba?lad?.

Ek?io?lu vakfi kad?nlar gününü unutmad?

Ek?io?lu Vakf?’ndan Kad?nlar Günü Program?nda kad?nlara gül da??t?ld?.

Kad?nlar Ayder"de bulu?tu

-Kad?nlar gününde kad?nlar Ayder”de bir araya geldi.

RTEܔden Garmar Cobar

-RTEÜ bünyesinde Gürcüce kursu aç?l?yor.

?kizdere"de 4 mevsim

-Ek?io?lu Vakf? Ba?kan vekili Kadem Ek?i 11 Nisan tarihinde kar ?enlikleri düzenleyeceklerini belirtti.

Muhte?em ödül töreni

-Rize”de ilk kez düzenlenen ba?ar? ödül törenine çok say?da Bürokrat, Siyasetçi, ?? adam?, Sivil toplum örgütü, Bas?n mensubu kat?ld?.

Rize"de bir ilk

53 Gazeteciler Derne?i bir ilke daha imza at?yor.

Ek?io?lu”n dan kuran ziyafeti

Ek?io?lu taraf?ndan organize edilen Maltepe caminde ki manevi bulu?maya herkes davet edildi.

Yetkiyi ald?lar

R?ZE VAL?L??? ANKARA R?ZE GÜNLER? ?Ç?N YETK?Y? VERD?

Çayeli Maden”den nostaljik sergi

-Çayeli Bak?r ??letmeleri Genel Müdürü Lain Anderson madende ki çal??malar? kare kare halk?n ilgisine sunduklar?n? söyledi.

Ek?io?lu”na Gu?nnes ödülü

EK??O?LU VAKFI DÜZENLENEN TÖREN ?LE GUINNES ÖDÜLÜNÜ ALDI

Rize Stand?na büyük ilgi

Uluslar Aras? Fuar’da Rize Stand? ?lgi Görüyor.

Damla Projesi RTEܒde Hayat Buldu

-Damla projesi kapsam?nda Rize”de bulunan yabanc? ö?rencilere Rize soruldu.

Rize Kültürü ile ?zmir"de

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? manevi de?erlerin tan?t?ld??? fuarlarda Rize”y? en iyi ?ekilde temsil ettiklerini söyledi.

Engelliler engel tan?mad?

3 Aral?k Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Zehra Usta Özel E?itim Uygulama Okulu ö?rencileri taraf?ndan düzenlenen, gösteriler büyük be?eni toplad?.

Sütlüo?lu ?ddialar? yan?tlad?

Çaykur Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu hakk?nda ç?kart?lan iddialara net cevap verdi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER