SON DAKİKA

Sağlık Haberleri

Üç hastayı birden kurtardılar

Kar esaretinin yaşandığı Rize”de sağlık ekipleri engel tanımadan hastalara ulaşıyor.

Akciğer hastası kar ambulansı ile kurtarıldı

Rize`de kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan Selim Demirel, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak, kar paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

-UMKE Ekipler Kanser hastasına ulaştı

-Ortapazar köyünde kanser hastasının rahatsızlanması üzerine UMKE ekipleri köye ulaşarak hastayı Onkoloji hastanesine ulaştırdı.

Rize`de Üreme Sağlığı Eğitimleri Veriliyor

Rize`de Üreme Sağlığı Eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Rize Kar”a hazır

İl Sağlık Müdürü Tepe: "Kış şartlarında hastalarımızı mağdur etmemek için gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Rize Okullardan Yaşama yol istedi

Rize’de okullarda Minik 112 Heyecanı Yaşanıyor

Sağlık aracı sağlık veriyor

Rize’de “Sağlık Yaşam Aracı” faaliyetlerine devam ediyor

Hem?ireler e?itimden geçiyor

-Rize Kamu Hastaneler Birli?i Genel Sekreteri Gökhan Demiral yo?un bak?m hem?ireli?in in farkl? oldu?unu söyledi.

Fakülte özel hastane istiyor

-Tip Fakültesi Dekan? Prof. Dr. ?aban ?im?ek y?lda 2 milyon hastan?n müracaat etti?i hastanelerden ayr? bir birim olarak hizmet vermeleri gerekti?ini belirterek” Hekimlerimiz gerekli e?itimi alam?yor, s?k???k bir ortamda hizmet verirken kendilerini geli?tirme yolunda eksik kal?yorlar” dedi.

Minik 112’ler “Ya?ama Yol Ver” Dedi

-Sa?l?k Bakanl???n?n ba?latt??? “ Ya?ama Yol Ver” kampanyas?na minik ö?renciler destek verdi.

Pardon yanl??l?k oldu

Rizeli bir annenin Yeni Do?an Yo?un Bak?m Servisi’nde tedavi gören bebe?inin Suriyeli bir anne taraf?ndan emzirildi?inin anla??lmas? üzerine konu yarg?ya ta??nd?.

Tepe” den 112 ye uyar?”

-Rize Sa?l?k il Müdürü Mustafa Tepe vatanda??n gözünde Ambulans h?zl? gider alg?s?n?n de?i?mesi gerekti?ini söyledi.

Organ ba????na ilk günde 40 Ba???

-Rize Sa?l?k Müdürü Mustafa Tepe sa?l?k herkese laz?m diyerek” Avrupa da yüzde 75 olan organ ba???? maalesef ülkemizde yüzde 24 “ dedi.

Sevilen ?? Adam? Kaza Geçirdi

Liman Lokantas? sahibi Ali R?za Reyhan Kaza geçirdi..

Rize’de "Her Gün 10 Bin Ad?m" yürüyü?ü düzenlendi

Rize’de, "Dünya Yürüyü? Günü" dolay?s?yla sa?l?k için "Her Gün 10 Bin Ad?m" yürüyü?ü düzenlendi.

“H?zl? Davran Hayat?n? Kurtar”

29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle Sa?l?k Müdürü Mustafa Tepe”den uyar? !

ENGELL? B?REYLER?N YÜKÜNÜ SADECE A?LELER? ÇEKMEMEL?

Rize Otizmle Mücadele ve E?itim Derne?i ile Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürlü?ünce organize edilen proje kapsam?nda otistik çocuklara yönelik 2016 y?l? yaz spor ve atölye çal??malar? dönem sonu sergisi Rize Salih Park?nda düzenlendi.

Sa?l?k Müdürü uyard? !

Rize Sa?l?k Müdürü Mustafa Tepe son zamanlarda meydana gelen ya??? ve sellerin ard?ndan halk?n içme suyuna dikkat etmesi gerekti?ini söyledi.

Sa?l?kl? haber toplant?s?

-Rize Kamu Hastaneler Birli?i Genel Sekreteri Gökhan Demiral ile Gazeteciler bir araya gelerek sa?l?kl? haber ak??? konusunda topland?.

Çocuk Geli?imi Uzman? Göreve Ba?lad?

-Çocuklar?n birçok sorununun çözümü için Halk sa?l??? merkezine ba?vurmalar? istendi.

Denizde bo?ulan çocuk ba?kalar?na hayat verdi !

15 Temmuz günü bo?ularak hayat?n? kaybeden çocuk ba?ka çocuklara hayat verdi.

UMKE E?itimden geçti

UMKE Personellerine “?p Sistemleri ve Ta??ma Teknikleri” E?itiminden geçti.

Rize ”de 20 sa?l?kç? aç??a al?nd?

- Ülke genelinde tüm birimlerde yap?lan operasyonlar gibi Rize “de sa?l?k müdürlü?üne yap?lan soru?turmada 20 sa?l?kç? aç??a al?nd?

Sa?l?k müdürü s?caklara kar?? uyard?

Rize ?l Sa?l?k Müdürü Dr Mustafa Tepe, vatanda?lar?m?z?n a??r? s?caklarda almas? gereken önlemler hakk?nda bilgiler verdi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER