SON DAKİKA

Röportajlar Haberleri

12 Eylül 1980 Darbesi Anısına

1960 ve 1980 darbeleri ülke genelinde büyük etkiler oluşturur. Bu süreçte Rizeli siyasilerin hatıralarına göz atalım istedik.

SMAİL DERVİŞOĞLU’NU AN(la)MAK

“O bir bilge, kitap kurdu yüreğimize taht kurdu Sonsuz idi arayışı bilgiyi aradı durdu”

TÜRK SİYASET TARİHİNİN İKİ BEYEFENDİ İSMİ

YUSUF İZZET AKÇAL VE EROL YILMAZ AKÇAL

Göz nurlarının hikayesi

51 yaşındaki hale usta hobi olarak başladığı el emeği göz nuru çalışmalarının tüm kadınlar için ev ekonomisine katkı olduğunu belirterek ‘’ evde ürettiğimiz ürünlerimizin zaman zaman sergilemek ve ev ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Belediye bizlere çeşitli tarihlerde yer tahsis etmesini bekliyoruz.’’ dedi.

Çalışmaya ihtiyacımız var

İŞKUR kapsamında işe alınan kadınlar çalışmaya devam etmek istediklerini belirterek ‘’Biz sürekli iş istiyoruz, bakmakla hükümlü olduğumuz ailemiz var ne iş olsa yaparız’’ dediler

Saadane`nin Rize Aşkı

Çaykur Rizespor`un Faslı oyuncusu Marwane Saadane bilinmiyenlerini anlattı..

“ Rize tarihi günlerinden birini yaşadı.

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal referandum öncesinde durum değerlendirmesi yaparak “ 12 Ekim 2001’den beri Rize’de birçok kez miting yaptık ve her seferinde Rizeli hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımıza karşı bizi mahcup etmedi, Son mitingde de muhteşem bir kalabalık vardı” dedi.

Birincilikler bizi yormuyor

-Rize AK Parti ?l Ba?kan? Muhammed Avc? seçimlerde 4 kez Türkiye birincili?i ya?ayan bir ilde hizmet yar???nda bulunmak önemli dedi.

Rize”ye hizmet yar???m?z sürecek

-AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal Feto yap?lanmas?n? uzun süre göremediklerini belirterek “ Çok saf davrand?k, i?in içine din ve ülke olunca çabuk kand?k ve Ülkemizi d??ar?da iyi temsil etti?ini dü?ündü?ümüz Feto me?er içten bizi y?kmaya çal???yordu” dedi. -Rize”nin yat?r?mlardan gerekli paylar? almaya devam edece?ini söyleyen Karal “ Te?kilatta ki arkada?lar?m?z ile birlikte ilimizi daha üst seviyeye ta??mak için gece gündüz çal???yoruz” dedi. AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal Feto terör örgütü ile Rize”de ki çal??malar? de?erlendirerek Rize”de k? STK lar?n daha aktif olmas? gerekti?ini savundu.

“ Bak?rc? neyle geldi, Ne oldu “

-Eski CHP ?l Ba?kan? Mehmet Aslankaya Eski Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc?’n?n tüccar ve esnafa zülüm etti?ini belirterek “ Bak?rc? esnaf ile de?il, benim ile bas?n önünde tart??s?n, bugün i? yeri olarak kulland??? yer mezarl?k üzerinde kurulu yer, defalarca oraya ceza kesmi?ti” dedi.

Bak?rc? “ Bir dönem daha isterdim”

Eski Rize Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc? 10 y?ll?k süre içinde hiç kimseye siyas? davranmad???n? belirterek “ Baz? siyasilerin özel isteklerini yerine getirmedim, hiç kimseye de siyas? görü?ü nedeniyle ayr?mc?l?k yapmad?m, için rahat” dedi.

Projeler ile göçü önlemek istiyoruz

-Yap?lan projelerin hayata geçmesi ile birlikte Rize’nin 4-5 y?l sonra daha farkl? bir kent olaca??n? belirten ?aban Aziz Karamehmeto?lu “ Burada tek amaç Ye?il ile Maviyi korumak olmal?, Rize bu isimle bilinir, bir ?eyler yaparken do?ay? bozmadan yapmak gerek, Hava Liman? ile ?yidere Lojistik üst aras? kent haline gelmeli” dedi.

RTEÜ ismi ile büyümek istiyor

-Son y?llarda h?zl? bir ?ekilde Büyüyen Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi büyümeyi kendine hedef belirledi.

2015 YILI REKOR YILARI OLDU

-Rize Ticaret Borsas? Ba?kan? Mehmet Erdo?an Türk Çay?n? tan?mlaman?n en basit yolunun “ Bir çay içti?inizde bir daha içmek istiyorsan?z demek vücudunuz istiyor. Ancak kaçak çay da ise durum farkl? ve bir bardak içti?inizde bir daha içmek istemeyeceksiniz” dedi.

KASAP” Art?k kimse Ba?kan’a ula?mak istemiyor”

-Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap 6 ayl?k bir süre acemilik ya?ad???n? belirterek “ 21 ayd?r Belediye Ba?kan?y?m, ilk 6 ay acemilik dönemimdi, art?k tüm konulara hâkimim ve nerede ne sorun ya?and???n?n bilinci içindeyim” dedi.

RTE ?smi bize yük katt?

-RTE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman Cumhurba?kan?n?n ismine laik olmak istediklerini söyledi.

Bal üretiminde Neredeyiz ?

Ar?c?lar Birli?i Ba?kan? bal üretiminde Dünya da son s?ralarda yer ald?klar?n? söyledi.

Sahalarin veziri ile söyle?i

Rizespor`un ve Türk Futbolun unutulmazlari arasina giren ve evinin kapilarini bize açan&`;Türk Futbolunun Vezir`leri” denilen bu Vezir`lerden Muharrem Vezir`le futbol ya?amini, Rizespor`u ve hatiralari üzerine söyle?tik.

Rizeli Albay dan mektup

Arde?enli Hem?erimiz Kurmay Albay Ahmet Hacio?lu &`;Terörist damgasi yemem bana çok dökündü, Karadeniz den kaç tane terörist çikti, 25 Yildir namusumla subaylik yaptim” dedi.

Bir yolun hikayesi

Ovit Tüneli fikri 1880 yilinda Hasan Fehmi Pa?a tarafindan ortaya atildi. 132 yillik rüyayi gerçekle?tirmek Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an`a nasip oldu.

3 ?smin derin özelli?i

Tezhip ve minyatür sanatlarinda Rizeli bir hanimeli Ay?e Emine Sultan Çelik

Atatürk ün Rize gezisi

Bütün Yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk Ve Rize

Rize de 500 ki?i ye ekmek verdi

-Tüm yatirimlarini Rize de Yapan ?aban Ali Razio?lu 500 ki?inin ?irketlerinde çali?ti?ini söyledi.

Rize rehberi -1-

-A dan Z ye Rize yi tanitan kültür, Turizm, tarim ve genel Rize biyografisi, mutlaka okuyun.

Rize Rehberi -2-

A dan Z ye Rize yi tanitan kültür, Turizm, tarim ve genel Rize biyografisi 2 mutlaka okuyun.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER