SON DAKİKA

Yurttan Haberler Haberleri

Vali Ata abisini kaybetti

-Eski Rize Valisi Erdal Ata abisi Abdullah Ata”yı kaybetti.

Ürünler zirvesi başladı

Rize Ticaret Borsasının katıldığı Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesi başladı.

Rizelinin azmi

?zmir Barosunda stajerli?ini tamamlayan Celil Uzun “ Bundan sonra hayat?m? engelli ve özürlü çocuklar? e?itime vermek istiyorum, Engeller her ?ekilde a??labilir, yeter ki istek ve az?m olsun” dedi.

Face, Whatsapp ve Twitter de kesinti

-Ba?bakan Binal? Y?ld?r?m Güvenlik aç?s?ndan geçici kesinti yap?ld???n? söyledi.

?av?at ”ta çat??ma

-CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu ?av?at ilçesinden Ardanuç ilçesine giderken konvoya ate? aç?ld?.

Af kap?ya dayand?

-Fetocular?n yo?unlu?u cezaevlerini doldurunca birçok hükümlü ve tutukluya af gündeme geldi.

Özlemi?tik bu tabloyu !

-Yenikap? ”da yap?lan mitingde liderleri bir arada görmek Tüm ülkeyi mutlu etti.

Rizeli Albay Bursa Alay komutan?

-Balyoz davas?nda tutuklanan ve ard?ndan aklanarak Tu? generalli?e yükselen Rizeli Albay Bursa ?l Jandarma komutanl??? görevine getirildi.

TGK A?r?’dan tepki verdi

A?r? da toplanan TGK Mensuplar? ülkede ya?anan darbe giri?imine tepkiyi Do?udan verdi.

?stanbul ”da Artvinliler Cerattepe için birle?ti

?stanbul’da ki Artvin STK’lar? ve Çevre Platformlar?, Cerattepe için Bak?rköy’de eylem düzenledi.

Valiler kararnamesi imzaland?

Valiler kararnamesi imzaland?. 24 ile yeni vali atan?rken, 26 ilin valisi kendi aralar?nda yer de?i?tirdi. Kararnamede 22 vali ise merkeze al?nd?.

Çaykur”a ödül ya?d?

-Aleyhte yazan baz? gazete ve haber sitelerine tokad? 11 dalda ödüle laik gören Monde Selection verdi.

?stanbul E?itimine Rizeli imzas?

-?stanbul Milli E?itim Müdürlü?üne hem?ehrimiz Ömer Faruk Yelkenci atand?.

Cengiz Holding önünde eylem !

Kuzey Ormanlar? Savunmas? bugün, Altunizade’de bulunan Cengiz Holding önünde eylemdeydi.

Çaykur D?D?” yi tan?tt?

-?stanbul”da düzenlenen TÜMEFXPO 2015 fuar?nda Çaykur D?D?” yi tan?tt?.

Demokrasi yürüyü?ünde polis"e sald?r?

Ba?kentte meydana gelen patlama sonras? demokrasi yürüyü?ü yapmak isteyenler polise sald?rd?.

Dünya Çay ?ampiyonas? ?stanbul"da

Dünyada ilk kez yap?lacak “Uluslararas? Çay Uzmanlar? ?ampiyonas?”, Çaykur ana sponsorlu?unda ?stanbul’da ba?lad?.

Erdo?an erken seçim sinyali verdi

Büyükköy beldesinde konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an Erken seçim sinyali verdi.

Cumhurba?kan?" MHP yi muhattap almam"

Cumlurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an Güneysü Kibleda??nda Gazetecilerin sorular?n? cevaplad?.

Erdo?an Baba oca??nda konu?tu;

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an Baba oca??nda teröre kar?? olan mücadelelerinin sürece?ini söyledi.

Erdo?an Rize"ye geliyor

-Cumhurba?kan? Recep Tayip Erdo?an Per?embe ak?am? gelece?i memleketinden Pazar günü ayr?lacak.

Güney – Karadeniz ayr?m?

Y?llard?r Güneydo?u bölgesinde terör bir türlü susmazken sokaklarda Kala?nikof ile gezen Güneydo?ululara ses ç?kmad?, Karadeniz”de ise 7.65 ta??yanlar cezaland?r?ld?.

Kan? yerde mi kalacak?

Rize”de görev yapt?ktan sonra Mu? iline ataman Binba?? Arslan Kulaks?z ailesinin yan?nda kalle?çe sald?r?ya u?rayarak hayat?n? kaybetti.

Ba?kandan zorunlu mühür !

‘?? adam?na sahip’ ç?k mitingi düzenleyen Arhavi Belediye Ba?kan?, söz konusu i? adam? Mehmet Nazif Günal’?n (MNG) HES in?aat?n? mahkeme karar?yla mühürlemek zorunda kald?.

Artvinliler Cengiz Holding”e yürüdü

?stanbul’da faaliyetlerine devam eden STK’lar? “Artvin’in talan?na geçit vermeyece?iz” diyerek Cengiz Holding’in kap?s?na dayand?lar.

Rize deyince akla gelen isimler...?

Rize”nin önemli isimleri önceki ak?am ?ftar yeme?inde bir araya geldi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER