SON DAKİKA

Yurttan Haberler Haberleri

Erdo?an erken seçim sinyali verdi

Büyükköy beldesinde konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an Erken seçim sinyali verdi.

Cumhurba?kan?" MHP yi muhattap almam"

Cumlurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an Güneysü Kibleda??nda Gazetecilerin sorular?n? cevaplad?.

Erdo?an Baba oca??nda konu?tu;

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an Baba oca??nda teröre kar?? olan mücadelelerinin sürece?ini söyledi.

Erdo?an Rize"ye geliyor

-Cumhurba?kan? Recep Tayip Erdo?an Per?embe ak?am? gelece?i memleketinden Pazar günü ayr?lacak.

Güney – Karadeniz ayr?m?

Y?llard?r Güneydo?u bölgesinde terör bir türlü susmazken sokaklarda Kala?nikof ile gezen Güneydo?ululara ses ç?kmad?, Karadeniz”de ise 7.65 ta??yanlar cezaland?r?ld?.

Kan? yerde mi kalacak?

Rize”de görev yapt?ktan sonra Mu? iline ataman Binba?? Arslan Kulaks?z ailesinin yan?nda kalle?çe sald?r?ya u?rayarak hayat?n? kaybetti.

Ba?kandan zorunlu mühür !

‘?? adam?na sahip’ ç?k mitingi düzenleyen Arhavi Belediye Ba?kan?, söz konusu i? adam? Mehmet Nazif Günal’?n (MNG) HES in?aat?n? mahkeme karar?yla mühürlemek zorunda kald?.

Artvinliler Cengiz Holding”e yürüdü

?stanbul’da faaliyetlerine devam eden STK’lar? “Artvin’in talan?na geçit vermeyece?iz” diyerek Cengiz Holding’in kap?s?na dayand?lar.

Rize deyince akla gelen isimler...?

Rize”nin önemli isimleri önceki ak?am ?ftar yeme?inde bir araya geldi.

Rize Ankara’da temsil edildi.

81 ?lden ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti”nin de kat?ld??? program Ankara”da gerçekle?ti.

Bizde 5 Tl yi bulan patates Batum”da 1, TL

-Türkiye”de 5 TL ye yakla?an Patates”in kilosu Batum”da 1 ile 1,5 TL aras?nda.

Emekli”ye 100 TL

Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, emekli maa?lar?na zam müjdesi verdi. Buna göre maa?? bin lira alt?nda olanlara seyyanen 100 TL zam yap?lacak.

Anadolu zaferi ?

B?K Seçimlerinde yine Anadolu kazand?.

Bas?n”?n sorunlar? rapor haline getirildi

Yerel bas?n?n sorunlar? için Adim Adim Anadoluyu gezen temsilciler sorunlar? bir rapor haline getirdi.

Mahkemeden iptal karar?

-Tek G?da ?? Sendikas? Genel Ba?kan? Mustafa Türkel ?? Mahkemesinin 500 bin i?çiye müjde verdi?ini söyledi.

Emeklilik müjdesi ?

Hükümetten çal??anlara emeklilik müjdesi geldi. Çal??ma süresi uzad?kça emekli ayl???n? dü?üren sistem rafa kalkacak. Uzun çal??an, yüksek emekli maa?? alacak

Bas?n Çal??tay"? sona erdi

Ankara"da toplanan Bas?n Çal??tay"? sona erdi.

Bas?n"in sorunlar? masaya yat?r?ld?

Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü’nün organize etti?i “Bas?n ?? Kanunu 1. Çal??tay?” bu sabah Ankara’da ba?lad?.

Parfümcülere bask?n

?stanbul"da parfümcülere yap?lan bask?nda 65 bin kaçak parfüm ele geçirildi.

Helal olsun size !

-Bingöl de gösteri yapmak isteyen PKK lilar? esnaf kovalad?.

TGF den Bakan ziyareti ?

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetimi Ula?t?rma,Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan”? ziyaret etti.

Çaykur kapasite artirmali

-Rize ziraat odasi ba?kani Nevzat Paliç çaykur un 46 fabrikasinda kapisite atrikimina gitmesi gerekti?ini söyledi.

?spir de ayi saldirdi

Erzurum`un ?spir ilçesine ba?li Ye?ilyurt köyünde iki ki?inin yaban hayvan saldirisi sonucu hayatini kaybetmesi üzerine bölgedeki ayilara adeta sava? açan yöre halki silahlanirken, Do?u Karadeniz Bölgesi`ndeki biyolojik çe?itlili?in en önemli unsurlarinda

Ba?bakan Misir da konu?tu

Misir da bulunan Ba?bakan Erdo?an Arap ülkelerinde ki geli?meyi Müslüman ülke liderleriyle payla?ti ve beklenen konu?mayi yapti.

Gürcistan terörü sürüyor

6 aydir e?inden haber alamayan Aysel Gürsü Türk yetkililerden yardim istiyor.

MEB ve TEMA i? birli?i

Türkiye`nin ?lk Ekolojik Okuryazarlik Ö?retmen E?itimini Ba?latti

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER