SON DAKİKA

Sağlık Haberleri

Tepe”A??m?z? geni?lettik”

-Rize ?l Sa?l?k Müdürü Mustafa Tepe sa?l?k hizmetleri konusunda acil servis say?s?n? 20 ye ç?kard?klar?n? ve 48 Ambulans ile hizmet verdiklerini söyledi.

Kanser hastalar?na ziyaret

-Rize Vali Vekili Mehmet Özer devletin tüm imkanlar? ile kanserle mücadele etti?ini belirterek” Amans?z hastal???n mutlaka bir gün yenilece?ini söyledi.

Tepe” Zorluklar bizim için”

-Geçti?imiz hafta zor do?al ko?ullarda görev yapan Sa?l?k personeline il müdüründen te?ekkür.

Kar ambülans?na do?a engeli

Minik Murat kar paletli ambulansla hastaneye kald?r?ld?.

Rize’de Bir ?lk Daha

Rize’de ilk defa, rahimdeki büyük bir myomun ç?kar?lmas? kar?ndan ameliyat gerekmeden histeroskopik olarak endoskopik yolla yap?ld?.

112 den Acil ça?r? ?

?l Ambulans servisi Ba?hekimi Dr. ?lkay ?im?ek 2014 y?l?nda 458 bin 584 ça?r? ald?klar?n? bunun sadece 26 bin 259 ünde Ambulans ç?k??? yapt?klar?n? söyledi.

Böbrek ta?? sorun olmaktan ç?kt?

-Rize Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Ta? k?rma merkezi sayesinde art?k hastalar rahat nefes alacak

Kan testi ile Kalp sorunu ortaya ç?kacak

ANJ?YO OLMADAN BAS?T KAN TEST? ?LE DAMAR TIKANIKLI?I TESP?T? ?Ç?N UMUT I?I?I

Aile Hekimlerine Rize"den destek

A?LE HEK?MLER?N?N YURT GENEL?NDE GERÇEKLE?T?RD?KLER? ?? BIRAKMA EYLEM?NE R?ZE’DEN DE DESTEK VER?LD?

4 ki?iye hayat verdi

-Beyin kanamas? sonucu hayat?n? kaybeden Özdemir Haz?r 4 ki?iye hayat verdi.

Yatakta 3 ?iir kitab? yazd?

-22 Y?ld?r yata?a ba??ml? ya?ayan Ya?ar Çelik yatt??? yata??nda 3 ?iir kitab? yazd?.

Kansere moral toplant?s?

Kanserle mücadele ve Ya?am Derne?i “ Hayata dokunun” slogan?yla kanser hastalar? için moral toplant?s? yapt?.

Kanser masaya yat?r?ld?

-Müftülük konferans salonunda bayanlar?n kat?ld??? “ Fark?nday?z, Kanseri Yenece?iz” paneline kad?nlar büyük ilgi gösterdi.

UMKE ekibine sahra e?itimi !

UMKE Personeline "Mobil ?i?irilebilir Sahra Hastanesi" e?itimi verildi

Rize"de bir ilk daha ?

Rize’de ilk defa hipofiz bezi adenomu ameliyat? yap?ld?

Andon ilgi bekliyor

-Derme çatma tesislerin oldu?u Andon çikmaz sokak olmaya devam ederken Andonlular tesisle?me yönünde devletin deste?ini bekliyorlar.

82 Yil kapandi

—Yeni hastanenin hizmete girdi?ini söyleyen ba?hekim Hasan Velio?lu artik vatanda?larin 82 yil a de?il yeni hastaneye gelmeleri gerekti?ini söyledi.

Paketleme ve fabrika kalkiyor

--Çaykur genel müdürü ?mdat Sütlüo?lu Paketleme ve Ta?lidere çay fabrikasinin kalkaca?ini yerlerinin Tip fakültesine verilece?ini söyledi.

Bayramda hizmet veriyorlar

-?ar hospital müdürü ?aban Semiz Arife günü ve Bayramin 2 ve 3 günleri hastamelerinde poliklinik yapilaca?ini söyledi.

Hem?ire ve ebe araniyor

—Rize sa?lik il müdürü Mustafa Tepe sa?lik ocaklarina vekil ebe ve hem?ire alimi yapilaca?ini söyledi.

Yine kaza 1 ölü

-Arde?en ilçesinde meydana gelen kazada yaya ya çarpma sonucu bir ki?i öldü.

Kirk ayak e?ini kaybetti

Yillarca Rize belediyesinde su i?lerinde çali?an ve sürekli proje üretiminde katki sa?layan Fazli Toptan 50 yillik hayat arkada?ini kaybetti.

Temizel in aci günü

MÜS?AD ba?kani Cem Temizel babasi Ali Temizel i kaybetti.

Karninda ikizi ile ya?adi

Yolculuk sirasinda takti?i kemer in karnini a?irtmasi sonucu hastaneye giden Minik Bu?ra nin karninda 5 yil boyunca ta?idi?i ikizi çikti.

Kaçak et operasyonu

-Gürcistan dan yurda sokulan 277 KG kaçak et ele geçirildi.

Okul yerine denize gidince bo?uldu

Rize`de okula gitmek üzere evden çikan ve iki arkada?iyla birlikte denize giren 13 ya?indaki ilkö?retim 7.sinif ö?rencisi bo?uldu

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER