SON DAKİKA

Özel Haberler Haberleri

Çaykur”a büyük ilgi

-Erzincan ve Bayburt illerinde konuşan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu Dünyanın en sağlıklı çayını içtiklerini söyledi.

Ölümünün 87 yılında EMİCE

- Milli kahraman 10 yıl kaldığı Sibirya hapishanesinden 1917 yılında kaçarak kurtuluş komitesine katılıp milli mücadelede önemli görevler aldı.

Çay üreticisi harama boğuldu

Gürcülerin topladığı çaylardan yüzde 30 oranında çöp çıkmakta, bu nedenle çay üreticisi çay parası olarak aldığı çöp parasını haram yemekte.

Türkiye”de Sri lanka çay festivali

-Yabancı ülkelerin davet edildiği çay festivalinde Türk firmalarının olmaması dikkat çekti.

Çernobil’in 31. yıl dönümü

31 yıl önce bugün Rusya ve Karadeniz”i kara bulutlar ile örten Çernobil faciasının etkileri halen sürüyor.

Şehri kilitlemeye kimsenin hakkı yok

-İnşaat Mühendisleri odası başkanı Murat Yazıcı AVM inşaatının şehir içinde olmasının birçok sakıncası olduğunu belirterek “ İnşaatın yapıldığı alanda 400 aile mağdur edileceği gibi okullar bölgesi olan bu bölgede eğlence merkezlerinin açılması büyük sakınca taşımakta” dedi.

Sanayi esnafı Şehir hastanesine sıcak bakıyor

-Rize AK Parti Milletvekili Hasan Karal “ Şehir hastanesi projesini kaçırmak istemiyoruz, burada hepimize görevler düşmekte, yer konusunda sizlerin öz verili davranmanızı bekliyoruz. Hastane geleceğimiz için gerekli” dedi.

Minder geleceğe yön veriyor

-Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Minder “ Sosyal sorumluluk alanında Külliyede 95 çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz, Anaokulunda bilgi donanımı ile yetişiyorlar” dedi.

Fettulah siliniyor, Ömer Halis artıyor

-Rize Nüfus Müdürü Hasan Bilgetay son zamanlarda Ömer Halis isimlerinde artış olduğunu belirterek “ Çocuklarına Fettulah ismi verenler isimlerini değiştirmeye başladı” dedi.

Başkanların kış buluşması

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na bağlı federasyon ve cemiyet başkanları Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Erzurum’da bir araya geldi.

Efsane futbolcu ilgiye muhtaç

Efsaneler arasında yer alan Şenol Birol yalnızlığa mahkum edildi. Rize"nin bir zamanlar gururu olan gol makinesi kaderine terk edildi.

Hastaneyi bizim bölgede yapın baskısı

-Rize”de yap?lacak olan ?ehir Hastanesi için siyasilere yo?un bask? yap?l?yor.

Milyonlar Batum kumarhanelerine akt?

-Yeni Y?l nedeniyle Sarp s?n?r kap?s?nda a??r? derecede y???lmalar?n oldu?u ve e?lence merkezlerinin yan? s?ra Kumarhanelere milyonlarca dolar akt??? belirtildi.

Heykelin alt? oyuldu

-Tart??malara neden olan Atatürk heykeli yava? yava? kald?r?lmaya haz?rlan?yor.

Veda gibi mektup ?

30 Y?ll?k dostumuz, sesi hiç yükselmeyen ve zaman zaman ele?tirilerin oda??na getirilmek istenen Hamit Suyabatmaz"dan veda gibi mektup.

Rize Denizi doldurmaya haz?rlan?yor

ile deniz aras?nda s?k??an Rize Denize do?ru 3 bin dönüm daha büyümeyi planl?yor.

H?rs?zlara son uyar?!

Masa ba??nda haber çalarak sitelerinin t?klamas?n? sa?layan Emek H?rs?zlar?na son uyar?!

Kay?khaneyi göster ?

Geçti?imiz günlerde bir haber sitesinde yer alan haberde vekillere as?ls?z suçlama yap?ld?.

Kay?k karaya ç?karsa

-Sahil yolu Menderes Bulvar? üzerinde orta alanda konulan kay?k bulvar?n tamamen t?kanmas?na neden oluyor.

Karadeniz Depremi kap?da ?

-Profesör Dr.Osman Bekta? Karadeniz Fay hatt?n?n harekete geçti?ini ve Batum aç?klar?nda meydana gelen 4,3 depreminin fay hatt?n? ate?ledi?ini söyledi.

Çözüm var bulan yok

-Hemen her gün belli saatlerde t?kanan Menderes Bulvar? ve Atatürk Caddesi için Belediye çözüm üretmek yerine bu iki caddeyi kaderine terk etti. Ambulanslar hasta yeti?tirmek için zor durumda b?rak?ld?.

En so?uk K??”a haz?r olun

Bilim adamlar? bu y?l en a??r K?? ko?ullar?n?n ya?anaca??n? söylüyor.

Gürcü i?çiler Ba? kald?rd?.....

-Çay sezonunda Gürcistan dan Rize ve bölgeye gelen kaçak i?çiler günlük yevmi yelerini 80 TL den 125 TL ye çal??ma saatlerine ise sabah 7 ak?am 5 olarak kendileri belirledi.

Dram ve Vicdan

-Ülkemizin her kö?esinde ya?anan Suriyeli ak?n? ile birlikte ilginç görüntüler de ortaya ç?k?yor.

Gazetecilere Rize ev sahipli?i yapt?

-53 Gazeteciler Derne?inin davetlisi olarak Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplant?s?n? Rize “de yapt?.

Hissedarlar?n mezarlar?n? bulamad?lar

Çiftekavak köyünde kurulan küçük sanayi sitesi için 15 y?l Hisse almakla u?ra?an Kooperatif Ba?kan? Süleyman Kalyoncu 85 dönüm araz? için 2860 ki?iden Hisse almak zorunda kald?klar?n? baz? sorunlar? çözemediklerinden TOK? üzerinden sorunu çözdüklerini söyledi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER