SON DAKİKA

Magazin Haberleri

Kar alt?nda kardan adam rekoru ?

Ovit Yaylas?nda dünyada en çok çocukla kardan adam yapma rekoru k?r?ld?.

Ovit Kar festivaline haz?r

-Ek?io?lu Vakf? taraf?ndan 2620 rak?ml? Ovit Yaylas?nda düzenlenecek olan Kardan adam yapma yar??mas? haz?rl?klar? tamamland?.

Ek?io?lu vakf? yeni rekor pe?inde

EK??O?LU VAKFI’NDAN RENK PROJES?NE REKORLA DESTEK

Kar yürüyü?ü

?kizdere’de Kaçkarlara Do?ru Kar yürüyü?ü ba?lad?

?kizdere”de Helikopterli yürüyü?

?kizdere’de helikopter destekli kar yürüyü?ü ba?l?yor

Çöl ortas?nda ye?il manzara

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? Rize stand?n?n oldukça ilgi çekti?ini belirterek” Turizm yönünden olumlu geli?meler olaca??n? dü?ünüyorum” dedi.

Ovit Renklenecek

-Cumartesi günü Ovit Yaylas?nda yap?lacak olan ?enliklerde 350 ö?renci 50 ö?retmen kat?lacak.

Ayder"de fiyatlar yakt?

Ayder”de düzenlenen kar ?enliklerinin ikinci gününde Ayder yaylas? dolup ta?t?.

Rize Emitt fuar?nda

Bu y?l 19”uncusu düzenlenen ve 81 ilin yan? s?ra 70 ülkenin kat?ld??? Uluslararas? Emitt Fuar?nda Rize yerini ald?.

Petran"da Lazbort heyecan? ya?and?

Geleneksel hale gelen Petran Lazbort ?enliklerinin 6 incisi yap?ld?.

Ridos"tan termal servisi

-R?DIOS, TERMAL SU’DAN YALALLANMAK ?STEYEN MÜ?TER?LER?N? GÜNÜ B?RL?K OLARAK R?ZE’DEN ?K?ZDERE’YE TA?IYOR

Vadime dokunmay?n

Dü?ün foto?raflar?n? koruma alt?nda ki F?rt?na vadisinde çektirdi.

Çay"a Love ödülü

Brandweek kapsam?nda Yekta Kopan’?n moderatörlü?ünde gerçekle?tirilen Lovemarks gününde ödülü Çaykur ald?.

Sütlüo?lu"nun mutlu günü

Çaykur Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu k?z? Betül”ü Mutlu ailesine gelin verdi.

Kasap tarihe yöneldi

Rize Belediyesi ?ehrin yerel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak yapt??? çevre düzenlemelerine bir yenisini daha ekledi.

Sütlaç kazan? Gu?nnes kitab?nda

Ek?io?lu vakf? taraf?ndan yapt?r?lan dev sütlaç kazan? Gu?nnes rekorlar kitab?na girdi.

Kaçkar"da macera projesi

-Kaçkar da?lar?nda yap?lacak olan proje yak?nda hayata geçecek.

Pepeçura haz?rl???

-Tarihi gelenekleri korumaya devam eden köylerde Rize Ticaret Borsas? Ba?kan? Pepeçura haz?rl???na ba?lad?.

Erik a?ac? mevsim ?a??rd?

-Hayrak”a ba?l? Yarl? köyünde erik a?ac? çiçek açt?.

Görkemli dü?ün

Ç?ra?an saray?nda yap?lan görkemli dü?ünde Ali Ek?i"nin o?lu Ru?en Ek?i dünya evine girdi.

Çorum"lu Gazetecilerin Karadeniz gezisi

-Çorum Gazeteciler Cemiyetinin düzenledi?i Karadeniz gezisi tamamland?.

Geçmi?i çabuk unutuyoruz

—Bayramdan, bayrama hatirladi?imiz rahmete kavu?an büyüklerimizi artik bayramlarda bile unuttuk, belediye mezarlik temizli?ini yaparken yakinlari mezarli?a bile gitmiyor.

Red bul dan forlula Laz

Red Bul 3 Eylül de Tunca beldesinde tahta araba yari?lari yaptiriyor.

Anzer sezonu kapatti

—Anzer balli koy kooperatif ba?kani ?ükrü Çatir Anzer de 900 kilo dolayinda bal üretildi?ini 600 kilonun tahlil için Hacettepe Üniversitesine gönderildi?ini söyledi.

Formulalaz a ilgi büyük

—81 yari?macinin katildi?i Formulaz yari?masinda hiz tutkunlari yari?irken meydana gelen kazalarda 4 ki?i yaralandi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER