SON DAKİKA

Magazin Haberleri

Yaylac?lar köyü ?enlikte birle?ti

-?yidere Yaylac?lar Köyü Muhtar? Murat Kavalc? ilkini düzenledikleri ?enlikte amaçlar?n?n birlik ve beraberli?i sa?lamak oldu?unu belirterek “ Önce ailemizde, köyümüzde, ?limizde ve Ülkemizde bu beraberli?i sa?lamam?z gerek” dedi.

En güzel çay? demlediler

-Rize Ticaret Borsas? Ba?kan? Mehmet Erdo?an Türk çay?nda tek eksikli?in Çay demleme oldu?unu belirterek “ Kalitemiz çay demlemekten geçer, Türk çay?n?n tad? ve lezzeti hiçbir çayda yoktur” dedi.

Çay toplama yar??mas? yap?ld?

-8 inci Çay ve Turizm festivali kapsam?nda düzenlenen Çay toplama yar??mas? sonuçland?.

Çay toplama yar??mas? müracaatlar? ba?lad?

-Engindere Mahallesi Çay bahçesinde yap?lacak olan Çay toplama yar??mas? için kay?tlar ba?lad?.

Rafting botunda nikah

-F?rt?na deresi üzerinde ?pek ve Samet Saymaz rafting botunda nikah k?yd?lar.

Çaydoks ?ehitler için yürüdü

Çayeli Do?a Sporlar? Kulübü (ÇAYDOKS) taraf?ndan 2. Çayeli Uluslararas? Da?c?l?k Turizm ve Yayla ?enli?i Festivali düzenlendi.

Yaylalarda hummal? dönü? haz?rl???

May?s ay?nda yaylalara ba?layan göçlerin ard?ndan Eylül ay? içinde ba?layacak dönü? öncesinde hummal? çal??malar ba?lad?.

Foto?raf kursuna ilgi artt?

-Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürü Mustafa Çelik uygulamal? yapt?klar? Foto?rafç?l?k kursuna ilginin fazla oldu?unu söyledi.

Karacalar ?ehre yakla?t?

Rize Merkez B?ld?rc?n köyüne kadar inen karacalar insanlara yakla?maya ba?lad?.

Laz Ralli Nefes kesti

Dikkaya köyünde geleneksel olarak yap?lan Yar??malar yine heyecan yaratt?.

Kendirli Sokakta iftar? yapt?

-Bu y?l 3 incisi düzenlenen sokak iftar sofras?na yüzlerce Kendirli”li kat?ld?.

Ha?imo?lu otel kendini yeniledi

Ayder Ha?imo?lu otel Genel Müdürü Selam? Ha?imo?lu otelleri yenilemekle de?il beyinleri yenilemekle turizm de hedefe ula??l?r dedi.

Rizelinin ay? gözetleme kulesi!

Peteklerini Ay?lardan kurtaramayan Nuri Bostan 25 metre yüksekli?e petekleri ta??d?.

Rizelinin ay? gözetleme kulesi!

Ay?lardan peteklerini kurtaramayan Nuri Bostan yerden 25 metre yükseklikte yapt??? kule ile peteklerini korumaya çal???yor.

Rize ”de Anlaml? mesaj?

Geli?im Gurup taraf?ndan deniz kenar?na konulan Tabelada Rize’nin turizmi ve do?as? ön planda tutuldu.

Baba miras? evi ortadan ikiye bölüp payla?t?lar

120 metre karelik baba evini ortadan ikiye bölen karde?ler kendilerine ayr? ayr? ev yapmay? hedefledi.

Sütlüo?lu’nun Mutlu Günü

-Çaykur Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu"nun k?z? dünya evine girdi.

TSM KOROSUNDAN MUHTE?EM B?R KONSER

Hopa Halk E?itim Merkezi Türk Sanat Müzi?i Korosu taraf?ndan verilen Ye?ilçam ?ark?lar? konserinde unutulmaz anlar ya?and?.

Rizeli kendine kayak tesisi kurdu

– R?ZE’nin ?kizdere ?lçesi’nde ?hsan Ek?i, halen 1.5 metre kar kal?nl???n?n bulundu?u 2640 rak?ml? Ovit Da??’nda 300 metre uzunlu?unda çelik telle makaral? ve kabinli teleferik sistemi ile kendi kayak tesisini kurdu.

Mustafa Ceceli co?turdu

-Kapal?spor salonunda sahne alan Mustafa Ceceli gençleri co?turdu.

Yol üzerinde ev yapt?

-Çayeli ilçesi Karaa?aç köyünde 65 Ya??nda ki Mehmet Demir yola ç?kmakta zorland??? için yol üzerinde ev yapt???n? savundu.

Tema topra?a sahip ç?kt?

-Tema Vakf? Rize ?ube Ba?kan? Nevzat Özer çay gübreleri ile bozulan topra??n mutlaka özüne dönmesi gerekti?ini söyledi.

Ovit”te Bar?? ve sevgi rekoru denenecek

-1144 ö?retmen ve ö?renci ile Almanya ”da k?r?lan Sevgi, Bar?? ve Karde?lik rekorunu Ek?io?lu vakf? 1500 ki?i ile k?rmak istiyor.

Çay üreticisi bahçeye girdi

-Yeni ya? çay sezonu öncesi Çay üreticisi Çay bahçesine girerek gübreleme ve budala i?lemlerine ba?lad?.

TEMA Vakf?’ndan ‘A?aç karde?li?i’ projesi

TEMA Vakf?, Rize’de 3 okulda ba?latt??? ‘A?aç karde?li?i’ projesi ile çocuklar?n saks?da k?z?la?aç fidan? yeti?tirmelerini sa?l?yor.

?kizdere"de kar yürüyü?ü !

Rize’nin ?kizdere ?lçesi’nde 27 ?ubat tarihinde 5’inci Ça?rankaya Kar Yürüyü?ü Gerçekle?tirilecek.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER