SON DAKİKA

Kültür sanat Haberleri

Ayder Yaylası’nda 1 metre kar

Çamlıhemşin İlçesi’nde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ayder Yaylası’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

3 Ton hamsi tüketildi

-?yidere Belediye Ba?kan? Ahmet Mete birlik ve beraberli?e ihtiyaç duydu?umuz bu günlerde ?yidere”den mesaj vermek istedik dedi.

Çoruh Eda?”tan estetik görüntü

-Çoruh Eda? ?ehir içi ve ilçelerde bulunan trafo merkezlerini do?a resimleri ile süsleyerek estetik görüntü kazand?r?yor.

Benim Ad?m Türkiye ...

Kültür Merkezinde 15 Temmuz Benim Ad?m Türkiye ile canland?.

Formulaz yar??lar? yap?ld?

Arde?en ilçesinde düzenlenen 8. Geleneksel Formulaz Tahta Araba ?enli?i, renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar Survivor Yapt?

-10 gün sürecek olan Çay ve Yaz Sporlar? Festivalinin ikinci gününde çocuklar Survivor yar??mas?nda ter döktü.

Rize yemek kültürüne sahip ç?k?yor

Rize Belediyesi’nin Düzenledi?i 8. Çay ve Yaz Sporlar? Festivali Kapsam?nda Yöresel lezzetlerin yeni nesillere aktar?m? amaçlan?yor.

Rize’de Çevre Haftas? Etkinlikleri Düzenleniyor

Rize Belediyesi ve Rize Çevre ve ?ehircilik ?l Müdürlü?ü’nce ortakla?a Çevre Haftas? Etkinlikleri düzenleniyor.

SON YARIM ASRIN H?KÂYES? KONFERANSI

Prof. Dr. Ebubekir Sofuo?lu Son Yar?m Asr?n Hikâyesi Projesi kapsam?nda Rize Gençlik Merkezinde Konferans verdi.

Çocuklardan Obezitelere ders

-Gençlik Merkezi salonunda sergilenen oyunda çocuklar sa?l?kl? beslenme konusunda büyükleri uyard?.

Kuvayi Milliye ate?i sahnelendi

Rize’de, Ergenekon dava sürecinin anlat?ld???, ‘Kuvayi Milliye Ate?i’ tiyatro gösterisi sahnelendi

Ek?io?lu bürokratlar? a??rlad?

Ek?io?lu Vakf?, ev sahipli?i yapt??? Ovit ?enlikleri’ni bu y?l terör olaylar? nedeni ile ?enlik format?ndan ç?kart?p, tüm dünyaya mesaj olacak farkl? bir formata ta??yor.

Ödüllü Yemek yar??mas? yap?ld?

Rize Belediyesi’nin Ekmek israf?n? önlemek amac?yla, bayat ekmeklerin de?erlendirmesine yönelik düzenlemi? oldu?u ödüllü yar??mas?n?n finali ?smail Kahraman Kültür Merkezinde yap?ld?.

Gençli?e kitap okuma sevdal???

Rize Gençlik Merkezi gençlere kitap okuma al??kanl??? kazand?rmak ve okuma kültürünü yayg?nla?t?rmak amac?yla, " K?raathaneler Asl?na Dönüyor" ad? alt?nda projeyi hayata geçirdi.

Kim çald?, kim oynad? ?

-Rize Belediyesi taraf?ndan bu y?l 7 incisi düzenlenen Çay ve Yaz Spor ?enlikleri duyulmadan bitti.

Rize ?emsiye Açt?

Belediye taraf?ndan Rize Kuyumcular Soka??na aç?lan rengarenk ?emsiyeler göz doldurdu.

Engellilerin Berlin Ç?kartmas?

Berlin’de e?itim ve staj faaliyetine kat?ld?lar.

Zil kale”ye turist ak?n?

-Zil Kale son y?llar?n en büyük turist ak?n?na u?ruyor.

Ayder ?enlikleri sürüyor

Ayder Yaylas?nda en güzel, çorap, k?yafet ve pasta seçildi.

Pastac?lar festival? ba?liyor

-Ç.Hem?in ilçesinde ba?layacak olan Pastac?lar festivali 24 May?s tarihinde bo?a güre?leri ile son bulacak.

Çocuklar yapt? , veliler bakt?

-Merkez Ana Okulu ö?rencilerin yapt??? resimler Kültür merkezinde sergilendi.

Rize”de yemek yar??mas? yap?ld?

Yemek Yar??mas?’nda Karadeniz Birincisi Belirlendi

Yemek yar??mas? Rize"de

Yemek Yar??mas? ve Alt?n Tencere Türkiye Ödülleri Rize’de yap?lacak.

Pastac?lar Ç.Hem?in”de bulu?acak

-Çamlihem?inliler Derne?i Ba?kan? Metin Gültan 20-24 May?s tarihleri aras?nda Çamlihem?in ilçesinde çe?itli etkinlikler yap?laca??n? söyledi.

Bilal Erdo?an Rize”de etkinliklere kat?ld?

Bilal Erdo?an ?ehit savc? için g?yabi cenaze namaz?na kat?ld?: Olay sözün bitti?i yer

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER