SON DAKİKA

Karadeniz Haberleri

Artvin Belediyesi işçileri ısıttı

Artvin Belediyesi Sahada Çal??an Personeline K??l?k Giysi Da??t?m?na ba?lad?.

Sürmede”de Aile Katliam?

-Sürmene ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunlar? oldu?u belirtilen Bir ki?i Aile katliam? yapt?

Artvinlilere Zeytin dalı

Orman ve Su ??leri Bakanl??? Orman Genel Müdürlü?ü (OGM) “Gelir Getirici Meyve A?açland?rma Projeleri” kapsam?nda çal??malar?n? sürdürüyor. Artvin’de yeti?tirilmesi için Butko zeytin fidan?n?n çelikle üretimine ba?land?

Hopa”da kaçakçılara darbe!

Hopa Polisi yeni y?l öncesi yapt??? arama ve kontrollerde 7440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Dünyayı düzelten çocuk ilgi gördü

Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Tiyatro Sahnesi Dünyay? Düzelten Artvinli Çocuk oyunuyla izleyicisinden büyük alk?? ald?.

11 Ayda 12 Milyon kaçak sigara ele geçti

Gümrük muhafaza ekiplerince 11 ayda gerçekle?tirilen operasyonlarda, 12 milyon 316 bin paket gümrük kaça?? sigara ele geçirildi.

Bayburt -32 yi gördü

-Son y?llar?n en so?uk sezonunu ya?ayan Bayburt”ta çe?meler ve dereler buz tutarken Tilki ise ayakta dondu.

Artvinli gençler Cerattepe için bir araya geldi

Artvinli Gençler, “Bilinmelidir ki OHAL karar?, Cerattepe’nin kalbine saplanmak istenen hançer kar??s?nda bizleri durduramayacakt?r” dediler.

Korkutan yangın ucuz atlatıldı

Artvin Belediyesi ?tfaiye Ekipleri Balc?o?lu Mahallesi ö?len saatlerde ya?anan yang?na h?zla müdahale ederek büyük bir faciay? önledi.

Arhavi Kaymakamı halkla bir araya geldi

Arhavi Kaymakam? ba?kanl???nda yap?lan halk toplant?s? Bo?aziçi Mahallesinde gerçekle?tirildi.

Artvin Belediyesinden Kış mesaisi

Artvin Belediyesinin, heyelan riskini ortadan kald?rmak ve trafi?i rahatlatmak için yap?m?na ba?lad??? ?ehir merkezi yeni giri? yolu k?? ay?nda ve so?uk havalarda daha h?zl? ilerliyor.

Artvin Karla mücadele ediyor

Artvin Belediyesi etkili olan kar ya????n?n ard?ndan çal??malar?n? aral?ks?z sürdürüyor.

Cankurtaran mecliste

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Ba?kan? ve Artvin Milletvekili Av. U?ur Bayraktutan Cankurtaran Tünelini bir kez daha gündeme getirdi.

Do?anay Halk pazar?na indi

Artvin’de vatanda?lar?n yo?un olarak al??veri? yapt??? Artvin Halk Pazar?’ndan bu kez Artvin Valisi Ömer Do?anay al??veri? yapt?.

Aday ö?retmenler damardan girdi

Murgul’da aday ö?retmenler Damar Köyü’ndeki bak?r el i?letmecili?i kursunu ziyaret etti.

En Ball? ödüller Artvin”in

2016 Tema Y?ld?zlar? Kategorisi – En Ball? ?l Ödülü – ARTV?N / Artvin ?li Ar? Yeti?tiricileri Birli?ine verildi.

Sarp da dert çözüm önerisi !

Hopa TSO ve Batum TSO aras?nda gerçekle?tirilen toplant?dan i? birli?i ve dostluk mesaj? ç?kt?.

?ki ki?i yaralad? polise s???nd?

Artvin ?ehir Merkezinde silahla 2 ki?iyi yaralayan zanl? polis karakoluna s???nd?

Arhavi Sel”den ders ald?

Geçti?imiz ay sel felaketi ya?ayan Arhavi de DS? dere yataklar?n? temizleyerek olas? ya???larda sel felaketinden uzak durmak istiyor.

Sahara mahsur b?rakt?rd?

Havalar?n bir anda so?umas? ve bölgede devam eden ya?murun kara dönü?mesi sonucu Sahara Da??’nda kar ve tipi yüzünden araçlar mahsur kald?.

Hopa da sigara operasyonu

Hopa’da yap?lan arama ve kontrollerde 10.510) paket kaçak sigara ele geçirildi.

AÇܔ lu ö?renciler okul onard?

Artvin Çoruh Üniversitesi E?itim Fakültesi Ö?rencileri Yusufeli ilçesine ba?l? Pamukçular 70. Y?l ?lkokulunu onararak okulun ihtiyaçlar?n? giderdiler.

Artvin duyarl? davrand?

Artvin Devlet Hastanesi Anestezi Uzman? Dr. Onur Okur Türkiye’de 211 bin 205 organ ba???ç?s?n?n mevcut oldu?unu ifade ederek Artvin’de toplamda organ ba???? say?s?n?n ise 300 oldu?unu söyledi.

Kireçli heyelan Tehdidi alt?nda

Arhavi Kaymakam? ?eref Ayd?n heyelan tehdidi alt?ndaki Kireçlik köyünde incelemelerde bulundu.

Artvin “de Biyolojik ar?tma tesisi

Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe, ba?kan olmadan önce verdi?i sözleri bir bir yerine getiriyor.

Yusufeli”n de 500 Zeytin Fidan? da??t?ld?

YUSUFEL?’NDE “5 B?N KÖYE 5 B?N ORMAN PROJES?” KAPSAMINDA KÖYLÜLERE 500 ADET ZEYT?N F?DANI DA?ITILDI

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER