SON DAKİKA

Karadeniz Haberleri

Arhavi Festivale doyacak

-Bu y?l 44 üncüsü yap?lacak olan Arhavi festivalinde renkli görüntüler ortaya ç?kacak.

Yerel Yöneti?im Örne?i Artvin

-Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe Artvin’i birlikte yönetelim önerisinde bulundu.

Yüce Artvin’i ziyaret etti

Do?u Karadeniz Projesi Bölge Kalk?nma ?daresi Ba?kan? Ekrem Yüce Tar?m ?l Müdürü Okur’a “Hay?rl? Olsun” Ziyaretinde Bulundu

K?l?çdaro?lu Artvin"de

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu Artvin"de.

Ö?rencilere yüksek puan soru?turmas? !

Artvin"de ö?rencileri geçirmek için yüksek puan veren okul savc?l?k oldu.

Vali ?nce ”den incelik

Artvin Valisi Muhterem ?nce, Yusufelili ?ehit Özel Harekât Polis Memuru Erol ?nce’nin annesi Gül?en ?nce ile ailesini makam?nda kabul etti.

Borçka soka?a döküldü

Sarho? sürücünün A??r yaralad??? genç k?z yo?un bak?mda yatarken sürücünün serbest b?rak?lmas? Borçka halk?n? soka?a döktü.

Kanaldan ceset ç?kt?

Hopa’da bulunan Cesedin 2009 y?l? ?ubat ay?nda ortadan kaybolan ve bütün aramalara ra?men bulunamayan Çi?dem Kas?mo?lu’na ait oldu?u tahmin ediliyor.

Tüfenkçi ?av?at”i ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakan? Bülent Tüfenkci, ?limizin sakin ilçesi unvan?na sahip olan ?av?at ilçesini ziyaret etti.

Borçkal? sanatç? ya?ama tutunamad?

-Kad?köy’de geçirdi?i kaza sonras? yo?un bak?ma al?nan Borçkal? sanatç? hayata tutunamad?.

Bak?r ”in Ba?kenti ?imdi uyand?

Bak?r rezervlerinin ç?kart?ld??? ilçelerden biri olan Murgul ilçesi kendi yöresinde ç?kan Bakir’i ?imdi i?leme karar? ald?.

Artvin ?ehitlerine önem veriyor

Kolorta Mezarl??? Artvin Garnizon ?ehitli?i Artvin’e ve ?ehitlerimize Yak???r Hale Geliyor.

Yusufeli yerle?im yeri için topland?

Yusufeli ilçesi yeni yerle?im yeri kurumlar aras? koordinasyon kurulu toplant?s? yap?ld?.

Okumu?lar köyü ilgi çekiyor

Artvin iline ba?l? Okumu?lar köyünde tarihi kal?nt?lar yerli ve yabanc?lar?n ilgisini çekiyor.

Artvin Turizme yöneliyor

Tarihi yerlerini görücüye ç?kartan Artvin Turizme yönelmeye ba?lad?.

Orman Müdürlü?ü ilke imza att? !

Artvin Orman Bölge Müdürlü?ü bünyesindeki depolarda yap?lan orman emvali ihaleleri sonuç vermeye ba?lad?.

Dansç?lar Kafkasör”de bulu?tu

-7 Ülkenin kat?l?m? ile düzenlenen Uluslararas? Tulum ve Müzik festivalinde ekipler Kafkasör”de bulu?tu.

Özgün Artvin"i yasa bo?du

-3 Dönem Artvin Belediye Ba?kanl??? yapan Emin Özgün Ba?kentte geçirdi?i trafik kazas? sonucu hayat?n? kaybetti.

Yusufeli Baraj? Dünya da kaç?nc??

Yusufeli’nde Çoruh Nehri üzerinde yap?m? süren ve tamamland???nda 270 metre gövde yüksekli?i ile dünyan?n en yüksek 3’üncü baraj? olacak Yusufeli Baraj? ve Hidroelektrik Santrali (HES) in?aat?n?n yüzde 60’? tamamland?.

Artvin hafif salland?

Artvin’e 31 Temmuz Pazar günü saat 18.15’de deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Artvin Ç?ral?-Yusufeli olarak ifade edildi.

?av?at deresine 20 bin bal?k

Artvin’in ?av?at ?lçesi Hanl? Köyü deresine Do?a Koruma Milli Parklar ?ube Müdürlü?ü taraf?ndan 20 bin adet k?rm?z? benekli alabal?k b?rak?ld?.

Borçka ”da Zipline tesisi kuruldu

Artvin’de Çoruh Nehri üzerindeki Borçka Baraj? gölü üzerine kurulan veKaradeniz’in tek parçal? en uzun “Çoruh Ziplinen” tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Salih Abimizi kaybettik

-Trabzon"un sevilen gazetecisi ve Gazete sahipli?i yapan Salih Çamo?lu hayat?n? kaybetti.

Acar topra?a verildi

-Özel Harekat polisi Dursun Acar Yusufeli ilçesinde topra?a verildi.

?nce, Kocatepe"yi ziyaret etti

Artvin Valisi Muhterem ?nce, Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe’yi makam?nda ziyaret etti.

Artvin de kaza 5 yaral?

Artvin’de önceki gün ö?le saatlerinde meydana gelen trafik kazas?nda 5 ki?i yaraland?.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER