SON DAKİKA

Eğitim Haberleri

Ö?renciler önlük giydi

-RTEÜ Di? Hekimli?i Fakültesi ö?rencileri önlük giydi.

Vali ö?renciler ile kitap okudu

Vali Ersin Yaz?c? ve ö?renciler, s?ralara oturup ders saati boyunca kitap okudular.

Ö?renciler okul kapatt?

-Hasan Sa??r Anadolu Lisesi ö?rencileri s?n?flar?n?n ?mam Hatiplilere verilmesi nedeniyle okul kapatt?.

Ders Zili çald?

-Gaz? ?lkö?retim okulunda düzenlenen 2014-2015 E?itim ve Ö?retim y?l? törenlerinde yeni dönemin zil”?n? Rize Valisi Ersin Yaz?c? çald?.

Okul eylemi Meclise ta?iniyor

R?ZE’N?N ÇAYEL? ?LÇES?’NDE L?SEN?N?N ZORUNLU OLARAK ?M?M HAT?P L?SES?’NE DÖNÜ?TÜRÜLMES? ÜZER?NE BA?LAYAN Ö?RENC? EYLEMLER? MHP TARAFINDAN MECL?SE TA?INACAK

RTEÜ K?rg?zistan”a uzand?

Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi ile K?rg?zistan Türkiye Manas Üniversitesi aras?nda akademik i?birli?i anla?mas? imzaland?.

Vali"den e?itim mesaj?!

Vali Ersin Yaz?c?,2014-2015 E?itim-Ö?retim y?l?n?n ba?lamas? sebebiyle bir mesaj yay?mlad?,

RTEÜ" ye büyük ilgi

RTEܒde 2014-2015 Akademik Y?l? Ö?renci Kay?tlar? Ba?lad?

E?itim yilina hazirlaniyoruz

-Rize milli e?itim il müdürü Rasim Çelik yeni e?itim yilina hazirlandiklarini söyledi.

Aday ö?retmenlere seminer

M?LL? EĞ?T?M MÜDÜRLÜĞÜ 161 ADAY ÖĞRETMENLERE UYUM EĞ?T?M? SEM?NER? BA?LADI

Üniversite kayitlari sürüyor

Rize Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarini kazanan ö?rencilerin kayitlari ba?ladi.

Aday ö?retmenler göreve hazir

Rize ye atanan aday ö?retmenler çe?itli okullari gezdier.

R.Ü de kayitlar sürüyor

—Rize Üniversitesi kayitlari sürerken Tip fakültesine yüzde yüzlük kayit orani gerçekle?tirilirken Su ürünlerinde kayit orani yüzde 3 olarak gerçekle?ti.

Çaykur ilkö?retim de protesto

-Okul müdürünün yerinin de?i?mesi ile veliler Çaykur ilkö?retim okulunda müdürü geri istedi.

E?itim start aldi

-2011-2012 E?itim ve ö?retim yili Cumhuriyet meydani ve ?evket Yardimci ilkö?retim okulunda düzenlenen törenle start aldi.

Milli e?itime ?ok atama

—Rize milli e?itim müdürü Rasim Çelik görevinden alinirken yerine yardimcisi Baki Kesicio?lu atandi.

Yeni müdürden ilk kabul

-Rize milli e?itim müdürlü?üne atanan Baki Kesicio?lu ilk ö?retim haftasi nedeniyle ilk kabulünü yapti.

Okullara uygulamali ders

Rize de bazi okullar ço?rafya ve tarih dersini geziler düzenleyerek yapiylor.

Minik ö?renciden anlamli kampanya

-2 Sinif ö?rencisi yaz tatilini pet ?i?e kapa?i toplamakla geçirdi.

?ktisat fakültesinde ilk ders

Anayasa Mahkemesi Üyesinden R.Ü. ??BF`de Yo?un ilgi gören açili? dersi….

Ek kontenjan müjdesi

‘‘Su Ürünleri Mühendisli?i Gelece?in Yükselen Mesle?i``

Diyanetten ziyaret

Diyanet ??leri Ba?kanli?inca 1-7 Ekim tarihleri kutlanan Camiler Haftasi etkinlikleri kapsaminda ?kizdere`de ilkö?retim ö?rencileri, ilçedeki camileri ziyaret etti.

E?itimde de?erlendirme toplantisi

—Rize valisi Seyfullah Hacimüftüo?lu siralamada Rize yi 70 den aldiklarini ve ba?ariyi 35 e kadar çektiklerini söyleyerek” Bu yeterli de?il, artik daha üst siralarda yer almaliyiz” dedi.

MÜS?AD dan örnek panel

Vali Hacimüftüo?lu, &`;Kanaat etmesini bilirsek hiçbir ihtiyaç sinirli sayilmaz”

Atan atandi

Aslan Atan Çayeli Milli E?itim Müdürlü?ü Görevine Ba?ladi

Çelik e veda yeme?i

-Rize de birçok ilke imza atan Rasim Çelik Rize de onuruna verilen veda yeme?inde duygulu anlar ya?andi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER