SON DAKİKA

Eğitim Haberleri

Fen lisesi yapaca??n? yapt?

Rize TOBB Fen Lisesi’nden Görkemli Bilim Fuar? düzenledi.

RTEÜ ve Florence Night i? birli?i

RTEÜ T?p Fakültesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?le FlorenceNightingale Hastanesi Aras?nda ??birli?i

Renk Projesine Gazeteciler renk katt?

Rize Valisi Ersin Yaz?c?"n?n ba?latt??? Renk projesine Gazeteciler renk katt?.

Renk projesi de?erlendirildi

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? taraf?ndan ba?lat?lan Renk Projesi okul müdürlerinin kat?l?m? ile de?erlendirildi.

Kitap renklenmeye devam ediyor

Ö?rencileri bilinçlendirmek amac?yla devam eden kitap okuma etkinli?i tüm h?z?yla devam ediyor.

Vali Ders verdi

VAL? YAZICI ÜN?VERS?TEDE DERSE G?RD?.

Hakyemez" Kobani iyi oldu"

-KTÜ Rektör yard?mc?s? Prof. Dr. Yusuf ?evki Hakyemez RTEܔ de verdi?i konferansta Koban? olaylar?n?n me?ru zemin olu?turdu?unu belirterek” Ölüm hariç bu olaylar bence verimli oldu” dedi.

Ö?renciler önlük giydi

-RTEÜ Di? Hekimli?i Fakültesi ö?rencileri önlük giydi.

Vali ö?renciler ile kitap okudu

Vali Ersin Yaz?c? ve ö?renciler, s?ralara oturup ders saati boyunca kitap okudular.

Ö?renciler okul kapatt?

-Hasan Sa??r Anadolu Lisesi ö?rencileri s?n?flar?n?n ?mam Hatiplilere verilmesi nedeniyle okul kapatt?.

Ders Zili çald?

-Gaz? ?lkö?retim okulunda düzenlenen 2014-2015 E?itim ve Ö?retim y?l? törenlerinde yeni dönemin zil”?n? Rize Valisi Ersin Yaz?c? çald?.

Okul eylemi Meclise ta?iniyor

R?ZE’N?N ÇAYEL? ?LÇES?’NDE L?SEN?N?N ZORUNLU OLARAK ?M?M HAT?P L?SES?’NE DÖNÜ?TÜRÜLMES? ÜZER?NE BA?LAYAN Ö?RENC? EYLEMLER? MHP TARAFINDAN MECL?SE TA?INACAK

RTEÜ K?rg?zistan”a uzand?

Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi ile K?rg?zistan Türkiye Manas Üniversitesi aras?nda akademik i?birli?i anla?mas? imzaland?.

Vali"den e?itim mesaj?!

Vali Ersin Yaz?c?,2014-2015 E?itim-Ö?retim y?l?n?n ba?lamas? sebebiyle bir mesaj yay?mlad?,

RTEÜ" ye büyük ilgi

RTEܒde 2014-2015 Akademik Y?l? Ö?renci Kay?tlar? Ba?lad?

E?itim yilina hazirlaniyoruz

-Rize milli e?itim il müdürü Rasim Çelik yeni e?itim yilina hazirlandiklarini söyledi.

Aday ö?retmenlere seminer

M?LL? EĞ?T?M MÜDÜRLÜĞÜ 161 ADAY ÖĞRETMENLERE UYUM EĞ?T?M? SEM?NER? BA?LADI

Üniversite kayitlari sürüyor

Rize Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarini kazanan ö?rencilerin kayitlari ba?ladi.

Aday ö?retmenler göreve hazir

Rize ye atanan aday ö?retmenler çe?itli okullari gezdier.

R.Ü de kayitlar sürüyor

—Rize Üniversitesi kayitlari sürerken Tip fakültesine yüzde yüzlük kayit orani gerçekle?tirilirken Su ürünlerinde kayit orani yüzde 3 olarak gerçekle?ti.

Çaykur ilkö?retim de protesto

-Okul müdürünün yerinin de?i?mesi ile veliler Çaykur ilkö?retim okulunda müdürü geri istedi.

E?itim start aldi

-2011-2012 E?itim ve ö?retim yili Cumhuriyet meydani ve ?evket Yardimci ilkö?retim okulunda düzenlenen törenle start aldi.

Milli e?itime ?ok atama

—Rize milli e?itim müdürü Rasim Çelik görevinden alinirken yerine yardimcisi Baki Kesicio?lu atandi.

Yeni müdürden ilk kabul

-Rize milli e?itim müdürlü?üne atanan Baki Kesicio?lu ilk ö?retim haftasi nedeniyle ilk kabulünü yapti.

Okullara uygulamali ders

Rize de bazi okullar ço?rafya ve tarih dersini geziler düzenleyerek yapiylor.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER