SON DAKİKA

Eğitim Haberleri

RİSEDER’den Türkiye’ye Örnek Proje

RİSEDER Başkanı Bülent Akbulut Türkiye”de örnek olacak bir projeye adım attıklarını söyledi.

Derepazarı”n da kodlama Atölyesi açıldı

Rize’de “Kodlama Eğitimi” projesi kapsamında oluşturulan ilk atölyenin açılışı Vali Erdoğan Bektaş tarafından yapıldı.

Dikkatsiz davranmayın

-RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman YGS Sınavına girecek olan öğrencilere uyarılarda bulunarak dikkatsiz davranmamalarını ve bir yılın heba olmamasını istedi.

RTEÜ Akademik tören yapıldı

-Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman her geçen gün daha da kalitelerini yükselttiklerini belirterek “ Kalite başarıdan gelir, biz başarırsak kalitemizi konuşmaya gerek yok, kendiliğinden gelmeye devam edecektir” dedi.

Vakıflar ilkokulu 4-C sınıfı Rizespor”u ziyaret etti

Rize’nin Vakıflar İlköğretim Okulu 4-C Sınıfı öğretmen ve öğrencileri Çaykur Rizespor tesislerine giderek futbolcu ve teknik heyetle buluştu.

Etüt Merkezi öğrencilerinden Kasap”a ziyaret

Tophane Mahallesinde açılan Etüt Merkezi öğrencileri Başkan Kasap”ı makamında ziyaret ettiler.

Sosyal Bilimler Lisesi’nde Z-Kütüphane dönemi

Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde Z Kütüphane kazandırılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Karne tatili başladı

İlk yarı karne tatilini alan çocuklara eğitimcilerden tavsiye” Bol kitap okuyup, oyunsuz kalmayın”

Kodlama projesi

Rize’de Vali Erdoğan Bektaş’ın himayesinde başlatılan “Kodlama Eğitimi Projesi” kapsamında 5 ve 6. sınıflardan oluşan 160 kişilik öğrenci grubu KTÜ Of Teknoloji Fakültesini ziyaret etti.

Bat? Projesi hayata geçiyor

RTEÜ Kampus önünde yap?lacak olan alan için start verildi.

Rize SBL’de sigara ba??ml??? konferans?

Türüt Dünya da her gün Rize stad?n? dolduracak kadar ki?inin sigaradan öldü?ünü söyledi.

Rize s?ralamada ba?ar?y? yakal?yor

-Rize Milli E?itim ?l Müdürü ?emsettin Durmu? son y?llarda kitap okumada Türkiye genelinde nüfusa göre ilk s?ralarda yer ald?klar?n? söyledi.

Vali Bekta? Kodlama e?itimine geçilmeli

Rize Valisi Erdo?an Bekta?, okul ziyaretlerine devam ediyor.

VAL?’DEN BA?ARILI OKULA Z?YARET

-Rize”nin en ba?ar?l? okulu olan Sosyal Bilimler lisesini ziyaret eden Vali Bekta? okul sorunlar?n? dinledi.

Çocuklardan Cumhuriyet oyunu

Merkez Anaokulu 5 ya? ö?rencileri Cumhuriyet Bayram? nedeniyle okulda bayram oyununu sahneye koydular.

Otistik çocuklara yeni okul

Otistik çocuklar?n e?itimine yönelik, Güneysu ?lçesi Türkiye K?z?lay’? ?ükrü-Nurten Topçuo?lu Rehabilitasyon Merkezi alan?nda, yeni bir okul yapt?r?lmas? için gerekli protokol Rize Valisi Erdo?an Bekta?’?n Makam?nda imzaland?.

52 MEZUN 52 ÜN?VERS?TEL?

Pazarköy’deki Sosyal Bilimler Lisesi Rize’nin e?itimde gururu oldu

Bilim ?enli?i ba?lad?

Tubitak Bilim ?enli?i Bilim sanat merkezinde aç?ld?.

Karaman “ Hiç Fetocu olmad?m”

-RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman hiçbir zaman Fetocu olmad???n? belirterek” Benim geçmi?im belli, isteyen ara?t?rabilir, Ne yurtlar?nda kald?m ne de onlardan oldum” dedi.

30 Y?l sonra ö?retmenlerini buldular

30 Y?l önce kendilerini ö?reten ö?retmenlerini ziyaret ettiler.

RETܒnün Puanlar?nda Büyük Yükseli?

-2016 ÖSYS Yerle?tirme sonuçlar?na göre RTEÜ baz? fakültelerin puan sistemleri de?i?ti.

RTEÜ s?zan Fotocular temizleniyor

RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman Cumhurba?kan?n?n ismini ta??yan Üniversitede Feto guruplar?n?n temizli?inin devam etti?ini söyledi.

RTEÜ de 11 Ki?i hakk?nda soru?turma ?

RTEÜ n den verilen bilgiye göre Üniversite bünyesinde çal??an 13 dekan istifas?n? verdi.

Rize ilahiyattan büyük ba?ar?

-RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman “Üniversitemizde nitelik ve nicelik bak?m?ndan büyük geli?meler ya?anmaya ba?lam??t?r. Bugün ?lahiyat Fakültesi’nin 2015 akademik te?vik puanlar?na göre ?lahiyat Fakülteleri aras?nda 12. olmas? da bunun bir göstergesidir” dedi.

Çocuklar Hikâye kitab? yazd?

Okul ö?rencileri yazd?klar? Hikâye Kitab?n?n tan?t?m?na Kaymakamdan ba?lad?.

-Mezuniyet Belgesini Bebe?i ile ald?

-RECEP TAYY?P ERDO?AN ÜN?VERS?TES? MEZUN?YET TÖREN?NDE ?LAH?YAT FAKÜLTES? MUZUNU B?R ANNE D?PLOMASINI 2 YA?INDAK? BEBE?? KUCA?INDA ALDI.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER